Jag som fäller era träd heter Jonas, har treårig skoglig utbildning och motorsågskörkort A+B. Har jobbat inom skogen innan jag började på hjalmarssons grävmaskiner. Tar ner träd som står i alla möjliga lägen!